Rusza Studium Zawodowe Trenera Biznesu

Już po wakacjach uruchamiamy nowy program rozwojowy przygotowujący do pracy trenerskiej STUDIUM ZAWODOWE TRENERA BIZNESU.

  • 6 miesięcy intensywnej, pogłębionej pracy nad rozwojem umiejętności trenerskich.
  • Koncentracja na tych kompetencjach trenera, które są kluczowe z punktu widzenia pracy w biznesie – praca z grupą, projektowanie szkoleń i procesów rozwojowych.
  • Wybitnie praktyczny charakter programu – każdy z uczestników przynajmniej trzykrotnie stanie przed grupą szkoleniową i będzie mógł uzyskać informacje zwrotne od doświadczonego trenera-superwizora.
  • Sprawdzona metodyka uczenia kompetencji trenerskich – od 10 lat z powodzeniem stosowana w kursach otwartych i zamkniętych w organizacjach biznesowych.
  • Dodatkowe moduły z: 1) nowoczesnych metod uczenia (collaborative blended learning oraz e-learning), 2) coachingu, 3) budowania biznesu szkoleniowego.

 

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Rafał Szewczak – więcej informacji: www.rafalszewczak.pl

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt: biuro@pracownianovo.pl