Rafał Szewczak

Specjalizuję się w rozwoju kompetencji trenerskich i coachingowych.

Od wielu lat szkolę i wspieram w rozwoju innych trenerów i coachów. Jestem współautorem programu nauczania w Studium Zawodowym Trenera Zmiany oraz Studium Zawodowym Coacha Biznesu. Jako Dyrektor Programowy odpowiadam za jakość kształcenia w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego i zgodność programu z wymogami akredytacyjnymi International Coach Federation oraz z wymogami akredytacyjnymi Izby Coachingu.

Przygotowuję icflogo07coachów do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach (ACC) oraz do akredytacji Izby Coachingu. Superwizuję trenerów. Prowadzę treningi interpersonalne. Posiadam rekomendację I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem współwłaścicielem Pracowni Coachingu NOVO oraz właścicielem firmy szkoleniowo-doradczej ARS MENTORIS. Przez 5 lat współtworzyłem markę Grupy SET. Byłem Dyrektorem Programowym Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET oraz Europejskiej Szkoły Trenerów Grupy SET. Budowałem wewnętrzne programy rozwoju trenerów w takich firmach jak: Telekomunikacja Polska, Provident Polska, SKOK Stefczyka, ND Logistics, BGŻ, Tax Care, Kredyt Bank, Lukas Bank, ZUS, Maspex.

Prowadzę własną praktykę coachingową, zarówno w obszarze life coachingu jak i coachingu biznesowego.  Tworzę programy szkoleniowe i materiały merytoryczne wspierające rozwój trenerów i coachów. Jestem psychologiem. Jestem zrzeszonym w International Coach Federation, European Mentoring and Coaching Council oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Pracuję w oparciu o następujące podejścia:

 • w szkoleniach – szkolenia oparte na dowodach, model SET, model efektywnego treningu NOVO;
 • w coachingu – coaching oparty na dowodach, model CoachWise, model GROW, model kompetencji coacha Grupy SET, model kompetencji coacha NOVO;
 • w counsellingu – Gestalt, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, transteoretyczny model zmiany, model Globalnego Coachingu.

Obszary mojej specjalizacji trenerskiej:

  • umiejętności trenerskie – prowadzenie szkoleń i procesów rozwojowych przygotowujących kompleksowo do roli trenera biznesu oraz trenera umiejętności psychospołecznych,
  • life coaching i coaching biznesowy – prowadzenie szkoleń i procesów rozwojowych przygotowujących do roli coacha biznesu oraz coacha grupowego i zespołowego,
  • treningi interpersonalne i praca na procesie – prowadzenie psychospołecznych warsztatów rozwojowych,
  • coaching grupowy i zespołowy – prowadzenie grup coachingu grupowego dla osób zainteresowanych budowanie własnego biznesu szkoleniowego, wspieranie w efektywności zespołów w organizacjach biznesowych,
  • projektowanie efektywnych procesów rozwojowych – budowanie w organizacjach kompleksowych programów wdrożeniowych i rozwojowych dla kadry menedżerskiej
   i pracowników sprzedaży,
  • przywództwo i umiejętności menedżerskie – prowadzenie szkoleń i indywidualnych procesów rozwojowych dla menedżerów w organizacjach.

Zapraszam do kontaktu – tel. +48 502 709 208, e-mail: rafal.szewczak@pracownianovo.pl

Moje przygotowanie merytoryczne:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psycholog
 • Podyplomowe Studia Socjoterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP,
 • ABC Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Centrum Terapii Krótkoterminowej,
 • CoachWise Essentials™, Coaching Center,
 • CoachWise Equipped™, Coaching Center,
 • CoachWise Proficiency™, CoachWise SA,
 • Psychologia Coachingu, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Metodyka doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Program rozwoju kompetencji trenerskich w Telekomunikacji Polskiej – ukończone szkolenia licencyjne:
  • Telefoniczna obsługa Klienta
  • Upselling, czyli sprzedaż przez telefon
  • Utrzymanie Klienta
  • Sztuka obsługi reklamacji
  • Sprzedaż wiązana i uzupełniająca
  • Ofensywne techniki sprzedaży
  • Prospecting – budowanie rynku usług
  • Rola menedżera we wdrażaniu standardów sprzedaży
  • Budowanie relacji z partnerami biznesowymi
 • Ukończenie wielu szkoleń menedżerskich i specjalistycznych z zakresu sprzedaży, obsługi Klientów i umiejętności menedżerskich.

Opinie o mojej pracy i o mnie:

Moje strony WWW: