Bezpłatny webinar TRENER ZMIANY!

Trener to nie tylko instruktor, który przekazuje wiedzę i umiejętności, ale też osoba, która inspiruje do zmiany, motywuje, pracuje na postawach oraz pomaga zaplanować i wdrożyć efektywny plan zmiany nawyków.

Studium Trenera Zmiany przygotowuje trenerów, którzy będą wspierać osoby w procesie rozwoju osobistego: inspirować, motywować, pomagać w pokonywaniu barier, umacniać zmiany.

Czytaj więcej…