Trener Zmiany

STUDIUM TRENERA ZMIANY to kompleksowy program rozwijający kompetencje trenerskie.

Program Studium jest kierowany zarówno do osób, które nie mają doświadczeń trenerskich jak i tych, którzy już z grupami pracowali. Tym różnimy się od typowych szkół trenerskich, że pracujemy głębiej i w oparciu o nowoczesne narzędzia online.

Typowy trener koncentruje się na przekazaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności uczestników szkoleń. Trener zmiany oprócz tego, że przekazuje wiedzę i uczy umiejętności, pracuje także na głębszych poziomach: na przekonaniach, wartościach, tożsamości czy misji osób biorących udział w szkoleniach i warsztatach.

Nasi absolwenci rozwijają podstawowe kompetencje trenerskie umożliwiające swobodną pracę z grupami oraz uczą się projektować procesy wspierania w zamianie. Projektując dla Ciebie program Studium odwoływaliśmy się do naszych doświadczeń bycia w roli trenera, coacha indywidualnego oraz coacha grupowego i zespołowego.

Program jest tak skonstruowany, aby osoby bez doświadczeń trenerskich mogły rozwinąć wszystkie kluczowe kompetencje trenerskie potrzebne to tego, aby poprowadzić prezentację, szkolenie i warsztat.

Odnajdą się tutaj więc:

 • osoby prowadzące spotkania i warsztaty robocze w organizacjach,
 • sprzedawcy odpowiedzialni za prowadzenie prezentacji dla klientów,
 • menedżerowie, którzy wspierają swoich podwładnych,
 • liderzy grup i zespołów formalnych i nieformalnych,
 • studenci,
 • wszyscy Ci, którzy marzą o zdobyciu zawodu trenera.

 

Jednak także Ci, którzy już mają pewne doświadczenie trenerskie, znajdą tutaj coś dla siebie. W trakcie trwania kursu oprócz podstawowych kompetencji trenerskich, które rozwijamy podczas prowadzonych przez uczestników prezentacji i ćwiczeń (a jest tego dużo – na każdym ze zjazdów każdy będzie miał okazję stanąć przed grupą szkoleniową), prezentujemy techniki i ćwiczymy umiejętności pracy na głębszych poziomach zmiany i w oparciu o nowoczesne narzędzia online.

Odnajdą się więc tutaj także:

 • coachowie,
 • już praktykujący trenerzy biznesu, którzy chcieliby pracować głębiej z pracownikami korporacji,
 • nauczyciele – niezależnie od poziomu edukacji,
 • trenerzy personalni zajmujący się wspieraniem zachowań prozdrowotnych,
 • psycholodzy i terapeuci,
 • wykładowcy akademiccy,
 • doradcy zawodowi,
 • liderzy organizacji społecznych i grup samopomocowych,
 • instruktorzy,
 • wychowawcy w ośrodkach edukacji.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA TRENERÓW?

 • Mamy pewność, że uczestnicy Studium są gotowi do podjęcia pracy w zawodzie od razu po ukończeniu Studium. Jesteśmy praktykami i na bazie naszych doświadczeń włączyliśmy do programu te elementy, które są niezbędne do pracy z grupą szkoleniową. Mamy olbrzymie doświadczenie w szkoleniu trenerów i nasz program szkoleniowy jest sprawdzony i zoptymalizowany by osiągnąć najlepsze efekty.
 • Uczestnicy Studium są praktykami. W trakcie zajęć każdy ma okazję wielokrotnie praktykować prowadzenie modułów warsztatowych i otrzymywać informację zwrotną mobilizującą do rozwoju. Studium kończy egzamin praktyczny, który potwierdza, że nasi absolwenci są kompetentni w nowym zawodzie.
 • Osoby, które chciałyby koncentrować się na pracy w biznesie i dla biznesu poznają specyfikę pracy w korporacjach i organizacjach biznesowych, poznają metodologię projektowanie efektywnych procesów rozwojowych, od momentu zapytania ofertowego do jego ewaluacji. Wyposażamy uczestników Studium w gotowe programy szkoleniowe.
 • Uczymy pracy na procesie grupowym, wyposażając naszych absolwentów w podstawowe kompetencje trenera umiejętności psychospołecznych i otwierając mu drogę do pracy facylitatora, coacha zespołowego i mediatora.
 • Pokazujemy naszym absolwentom jak wykorzystywać najnowsze technologie do wspierania procesów zmiany. Uczymy projektować webinary, czy prowadzić teleklasy.
 • Pomagamy w rozpoczęciu praktyki szkoleniowej. Podpowiadamy absolwentom, jak zorganizować pierwsze grupy szkoleniowe i rozwojowe – Jak pozyskiwać uczestników? Jak zaprojektować warsztaty pokazowe, tzw. samplingi? Dla najbardziej zdeterminowanych oferujemy możliwość staży i praktyk trenerskich.
 • Absolwenci Studium mają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też bogaty zestaw narzędzi trenerskich i coachingowych do pracy z grupami rozwojowymi. Wszystko gotowe do użycia.
 • Tworzymy społeczność, w której trenerzy, absolwenci naszych szkół trenerskich i coachingowych wspierają się wzajemnie.

 

Zapytaj o szczegóły!

Zapytaj nas o szczegóły:

 • Różnice w programach dostępnych na rynku szkół trenerskich i Studium Trenera Zmiany.
 • Specyfika pracy Trenera Zmiany.
 • Szczegóły programu.
 • Warunki uczestnictwa.

Odpowiemy na pytania i udzielimy wszelkich koniecznych wyjaśnień.