Cele i program Studium

Program Studium przygotowuje do pracy w roli trener zmiany.
W odróżnieniu od typowych szkół trenerskich, my pracujemy na pograniczu klasycznego trenerstwa i coachingu grupowego. Przygotowujemy do pracy nie tylko jako instruktor, który przede wszystkim przekazuje wiedzę i umiejętności, ale jako osoba, która inspiruje do zmiany i pracuje na postawach.

Nasi absolwenci kursu Trener Zmiany nie tylko potrafią poprowadzić szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, ale przede wszystkich otrzymują kompetencje i narzędzia niezbędne do poprowadzenia warsztatów głębokiej zmiany.

Osoby zainteresowane pracą w biznesie – opcjonalnie mogą skorzystać z dodatkowego modułu TRENER W BIZNESIE, a dla zainteresowanych pracą na procesie grupowym powstał moduł PRACA NA PROCESIE GRUPOWYM – wówczas absolwent takiego kursu posiada najszerszy z możliwych wachlarz umiejętności i struktur trenerskich na rynku!

Zatem program kierowany jest do osób, które chciałyby innych inspirować do zmiany i rozwoju.

 • Jeśli interesuje Cię praca w biznesie i dla biznesu, ale na dużo głębszym poziomie, niż typowe szkolenia z produktów i umiejętności biznesowych…
 • Jeśli myślisz o prowadzeniu otwartych lub zamkniętych grup wsparcia, warsztatów rozwojowych, czy sesji coachingu grupowego i zespołowego…
 • Jeśli zależy Ci na pomaganiu innym w zmaganiu się z trudnościami, w poszukiwaniu rozwiązań i motywowaniu do działania…
 • Jeśli chcesz pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – bezrobotnymi, rodzicami, kobietami i mężczyznami, którzy chcą zmienić kierunek swojej kariery zawodowej albo po prostu w pełni się realizować…
 • Jeśli zależy Ci na stwarzaniu okazji do rzeczywistego i bliskiego kontaktu z innymi…
 • Jeśli pragniesz dzięki swoim warsztatom i grupom dawać innym coś autentycznego i osobistego…

… to jest program dla Ciebie.

Nie ważne jakie masz wykształcenie i czym się zawodowo zajmujesz, jeśli masz dar i misję pomagania innym, pokażemy Ci jak zbudować dobre warsztaty zmiany i nauczymy Cię potrzebnych do pracy kompetencji trenerskich i coachingowych.

 

PROGRAM STUDIUM ZAWODOWEGO TRENERA ZMIANY

Program Studium Trenera NOVO zbudowany jest z 4 niezależnych modułów, które dają pełny zakres kompetencji trenerskich, a które możesz dowolnie komponować w zależności od tego, czego potrzebujesz najbardziej i jak wyobrażasz sobie swoją przyszłą karierę trenerską.

Moduły podstawowe:

 1. Trener Zmiany (10 dni szkoleniowych) – Podstawowy moduł trenerski wyposażający uczestników we wszystkie kompetencje konieczne do pracy trenerskiej, w tym do pracy na głębszych poziomach zmiany, tj. przekonania, wartości, tożsamość czy misja.
 2. Trener online (5 godz.) – Moduł przygotowujący trenera do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, tj. webinary, screencasty, czy teleklasy. Moduł prowadzony jest z wykorzystaniem tychże metod – w 100% online.

Moduły opcjonalne:

 1. Trener w biznesie (2 dni szkoleniowe) – Moduł dla osób, które myślą o pracy w biznesie. W ramach modułu prezentujemy specyfikę pracy trenerskiej dla organizacji biznesowych, metodologię projektowania procesów rozwojowych w oparciu o model Human Performance Improvement oraz podstawowe zagadnienia z zakresu systemowego coachingu zespołowego.
 2. Praca na procesie (6 dni szkoleniowych) – Moduł przygotowujący do pracy w oparciu o proces grupowy, szczególnie cenny dla osób, które zamierzają pracować trenersko w obszarze budowania zespołów i jako coach zespołowy. Moduł składa się z 4-dniowego treningu interpersonalnego i 2-dniowego warsztatu uczącego pracy na procesie grupowym. Ten moduł może być szczególnie ważny dla osób zainteresowanych rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zobacz szczegóły programu >>>

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

PROGRAM PODSTAWOWY – TRENER ZMIANY

Zjazd 1.

Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.

 • Neuropsychologiczne podstawy budowania bezpieczeństwa.
 • Struktury szkoleniowe i działania trenera zorientowane na budowanie bezpieczeństwa:
  • Model wprowadzenia do szkolenia.
  • Struktury i działania trenera wspierające budowanie bezpieczeństwa.
 • Role trenerskie i Trener Zmiany.
 • Model efektywnego treningu NOVO.
 • Myślenie wizualne w pracy trenera:
  • Zasady tworzenia atrakcyjnych flipchartów.
  • Narzędziownik trenera myślenia wizualnego.

Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Wprowadzenie do ćwiczeń i ich omawianie.
 • Umiejętności trenera.
 • Informacja zwrotna.
 • Struktury na budowanie bezpieczeństwa.
 • Etapy procesu grupowego – faza orientacji i zależności.

Zjazd 2.

Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia w procesie zmiany.

 • Istota i warunki coachingu.
 • Pętla coachingu – zadawanie pytań, słuchanie i odzwierciedlanie.
 • Postawa coacha i istota relacji coachingowej.
 • Struktura sesji coachingowej.
 • Coaching grupowy:
  • Istota coachingu grupowego.
  • Zastosowania coachingu grupowego.
  • Metody pracy wykorzystywane w coachingu grupowym.

Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Metody pracy z dążeniem.
 • Metody pracy z wartościami:
  • Wartości jako narzędzie sprawdzania spójności.
  • Konkurencyjne motywy.

Zjazd 3.

Sytuacje trudne i praca z oporem.

 • Poziomy interwencji trenerskich.
 • Profilaktyka sytuacji trudnych:
  • Zaspokajanie potrzeb psychologicznych z punktu widzenia neurofizjologii – Model SCARF.
 • Praca z oporem w relacji indywidualnej.
 • 5 powodów oporu.
 • Trening umiejętności – Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Narzędzia diagnozy w pracy trenera.
 • Narzędzia analizy rzeczywistości.
 • Przekonania i emocje.

Zjazd 4.

Projektowanie efektywnych procesów zmiany.

 • Etapy procesu zmiany:
  • Transteoretyczny model zmiany.
  • Facylitowanie procesu zmiany.
 • Model dynamicznej nauki Vopela.
 • Etapy rozwoju kompetencji psychospołecznych.
 • Struktura efektywnego warsztatu zmiany:
  • Zmiany na poziomie podstawowym – Model efektywnego modułu szkoleniowego.
  • Zmiany na poziomie głębszym – Warsztaty GROW.
  • Filozofia Kaizen w procesie zmiany.
  • Elementy grywalizacji w procesie zmiany.

Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Planowanie zmian.
 • Metoda małych kroków.
 • Narzędzia wspierania zmiany.
 • Znaczenie przeglądu.

Zjazd 5.

Autorskie warsztaty zmiany.

Uczestnicy prowadzą fragmenty przygotowanych przez siebie warsztatów dyplomowych. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników.

 

PROGRAM PODSTAWOWY – TRENER ONLINE

W trakcie modułu uczestnicy uczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne i rozwiązania WEB 2.0. do wspierania procesów zmiany.

Webinar 1 – Nowoczesne narzędzia pracy trenera (1 godz.)

 • Trendy w szkoleniach.
 • Obszary zastosowania narzędzi:
  • Samodzielne projekty rozwojowe.
  • Wsparcie wdrożenia w procesach tradycyjnych.
  • Wsparcie sprzedaży usług szkoleniowych.
 • Narzędzia Web 2.0.
 • Przykłady rozwiązań.

Webinar 2 – Projektowanie webinarów (1 godz.)

 • Oprogramowanie i sprzęt.
 • Organizacja miejsca pracy.
 • Role w zespole szkoleniowym.
 • Planowanie webinarium.
 • Narzędzia interakcji z uczestnikami.

Webinarium 3 – Szkolenia online (1 godz.)

 • Zastosowania szkoleń online.
 • Formy e-szkoleń.
 • Narzędzia wykorzystywane do tworzenia własnych e-szkoleń
 • Przykłady zastosowań.

Teleklasa 1 – Projektowanie procesów rozwojowych online (1 godz.)

 • Teleklasa ma charakter konsultacyjny. Uczestnicy w ramach procesu rozwoju przygotowują własne procesy rozwojowe oparte na rozwiązaniach Web 2.0. Trenerzy oferują wsparcie i informację zwrotną.

Telekasa 2 – Sytuacje trudne w pracy trenera online (1 godz.)

 • Teleklasa ma charakter konsultacyjny. Uczestnicy w ramach procesu rozwoju przygotowują własne webinaria. Trenerzy oferują wsparcie i informację zwrotną.

 

PROGRAM FAKULTATYWNY – TRENER W BIZNESIE

Projektowanie efektywnych procesów rozwojowych.

 • Specyfika pracy w biznesie – Trener Konsultant.
 • Role w procesie szkoleniowym i ich odpowiedzialność.
 • Proces rozwojowy:
  • Analiza potrzeb w oparciu o model Human Performance Improvement.
  • Projektowanie efektywnych procesów rozwojowych.
  • Ocena efektywności szkoleń i procesów rozwojowych.

Systemowy coaching zespołowy.

 • Istota coachingu zespołowego.
 • Zastosowania coachingu zespołowego w organizacjach biznesowych.
 • Podejście systemowe – Obszary pracy zespołu z coachem.
 • Kompetencje coacha zespołowego.
 • Warsztaty wartości – Narzędzie diagnostyczne i narzędzie zmiany zespołu.
 • Diagnoza dysfunkcji zespołowych.

 

 

Program przygotowany jest w taki sposób, że uczestnicy zdobywają podstawowe kompetencje trenerskie i uczą się pracować w specyficznym kontekście zmiany postaw jako trenerzy inspiratorzy. Każdy będzie miał możliwość kilkakrotnego stania na środku, przed grupą szkoleniową i będzie miał możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności trenerskich.

Prezentowane podczas Studium metody i techniki pracy będą prezentowane w nieprzypadkowy sposób (wg modelu coachingowego GROW), tak, aby każdy z uczestników mógł doświadczyć na sobie procesu zmiany.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów i coachów jednocześnie.

Zapytaj o szczegóły!

Zapytaj nas o szczegóły:

 • Różnice w programach dostępnych na rynku szkół trenerskich i Studium Trenera Zmiany.
 • Specyfika pracy Trenera Zmiany.
 • Szczegóły programu.
 • Warunki uczestnictwa.

Odpowiemy na pytania i udzielimy wszelkich koniecznych wyjaśnień.