Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • ukończenie studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich,
  • ukończenie szkoły średniej oraz doświadczenie w pracy z grupami lub zespołami.

W programie mogą uczestniczyć studenci, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzana jest:
1) motywacja do uczestnictwa w projekcie,
2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Szczegółowe pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: biuro@pracownianovo.pl

Sprawdź cele i program Studium
Sprawdź terminy najbliższej edycji
Sprawdź ceny

Sprawdź przygotowanie wykładowców